น้ำร้อนแห่งการรักษา 15 min
เกมสวาท คุณนายสาว 23 min
ภารกิจต้องเสร็จ 11 min
ที่มาของอีดำตับๆ 6 min
ขอฝากรอยจูบไว้ที่เธอ 11 min
คุณนายที่รัก 6 min
แค่พวกเธอที่ต้องการ 12 min
รักว้าวุ่น รุ่นพี่สุดเนี๊ยบ 5 min
ร้องเรียกจู๋ 12 min
เรียนไปปวดหัวเอากับครูดีกว่า 4 min
เรื่องเย็ดสด ไว้ใจหนูค่ะ 13 min
ทุ่มเทเท่าไหร่ก็ได้แค่แอบเย็ดและคอยเช็ดได้แต่น้ำเงี่ยน 15 min