คมคำมันแค่ลมปาก แต่คลำเป้าต่างหากที่อยากจะทำ 6 min