อาบออนเซนเอากันจนออนเซนเย็นหมดแล้ว 14 min
เต็มไม้เต็มมือ 12 min